Generaldirektören besöker Design och konstglas i Nybro

Design och konstglas är en yrkeshögskoleutbildning inom ett smalt yrkesområde som drivs av Nybro kommun.

Ungefär en gång per månad genomför generaldirektör Thomas Persson besök på olika utbildningar inom alla våra utbildningsformer. Det är studiebesök som syftar till att vi ska lära oss mer om den verksamhet som pågår och göra det på plats. Det är alltså inte fråga om någon typ av granskning.