Konferens om yrkeshögskola - högskola - Myndigheten för yrkeshögskolan

Konferens om yrkeshögskola - högskola

Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH) och Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF) bjuder tillsammans in till en konferens om de båda utbildningsformerna.

Frågan om högskola och yrkeshögskola står högt på den politiska dagordningen. Vi genomför därför tillsammans en konferens i Stockholm den 11 oktober för att diskutera de olika utbildningsformer­na – syfte och uppdrag, regeringens ambitioner och reformagenda inom området, gräns­­dragningar, övergångsmöjligheter mellan de olika utbildnings­formerna och hur vi undviker återvändsgränder samt tillgodoräknande och validering mellan yrkeshögskola och högskola.

Vid konferensen deltar såväl Helene Hellmark Knutsson, Minister för högre utbildning och forskning, som Anna Ekström, Gymnasie- och kunskapslyftsminister.

Målgrupp för konferensen är personer på ledningsnivå som arbetar med yrkes­högskole­utbildning eller motsvarande vid universitet och högskolor, utbildningsanord­nare av yrkeshögskole­utbildning (max två personer per organisation), svenskt näringsliv, riksdags­ledamöter, myndigheter, regeringen/Regeringskansliet och andra intresserade.

Preliminärt program finns längre ned på sidan, anmälan sker via länken nedan. 

Sista anmälningsdag är den 22 september.

Mer information och anmälan