Konferens: Kvalifikationer som kompetensvaluta

Välkommen den 5 december till konferensen som med konkreta exempel visar nyttan med SeQF och belyser dess betydelse för kompetensförsörjning. Alla programpass och seminarier kan i efterhand ses på vår YouTube-kanal.

Nu kan du se alla programpass och seminarier från konferensen på vår YouTube-kanal.

Konferensens syfte är att:

  • redogöra för nuläget i arbetet med kvalifikationer i Sverige
  • ge inblick i motsvarande arbete i andra länder
  • öka medvetenheten om nyttan med SeQF och de möjligheter den ger för arbetsmarknadens kompetensförsörjning
  • fördjupa kunskapen hos dem som idag arbetar med frågor som rör kvalifikationer

Vi bjuder in dig som arbetar med strategisk kompetensförsörjning inom branschorganisationer, fackförbund, NGO:s och bemanningsföretag. Jobbar du med HR inom ett större företag och offentlig förvaltning eller inom andra organisationer med frågor som rör kvalifikationer så är denna konferens också intressant för dig.

Program:

08:30 – 09:00 Registrering

09:00 – 10:00
Nationell samordningspunkt EQF
Thomas Persson, GD, Myndigheten för yrkeshögskolan

Varför en nationell referensram för kvalifikationer?
Carina Lindén, kansliråd, Utbildningsdepartementet

Arbetet med kompetensramverk i andra länder
Anna Kahlson, Valideringsdelegationen

10:00 – 10:30  Kaffe

10:30 – 12:00 
Svensk filmbranschs arbete med kvalifikationer
Charlotte Gimfalk, Kunskapsförbundet Väst

Nyttan med SeQF för den svenska byggbranschen
Peter Andersson, Sveriges byggindustrier

Barnomsorgens möjligheter med SeQF
Elisabeth Thorburn, Sweducare

12:00 – 13:00  Lunch

13:00 – 13:55  Seminariepass 1
1.1   Ansökan om nivåplacering i SeQF – Så går ansökningsprocessen till rent praktiskt
Malin Andersson och Johan Utter, Handläggare, Myndigheten för yrkeshögskolan

1.2   SeQF och validering – så hänger det ihop
Elin Landell och Anna Kahlson, Kanslichef/huvudsekreterare respektive Kommittésekreterare, Valideringsdelegationen

1.3   SeQF en fördjupning om kvalifikationsramverkets syfte och innebörd
Kerstin Littke och Pär Sellberg, Handläggare, Myndigheten för yrkeshögskolan

14:05-15:00     Seminariepass 2
2.1   SeQF som kvalitetsdrivande verktyg
Hans Berndtsson, Utbildningsledare vid Performing Arts School i Göteborg

2.2   Presentation av Finlands arbete FiNQF och den reform av yrkesutbildningen som pågår just nu
Kati Lounema , Enhetschef, Utbildningsstyrelsen i Finland. 

2.3   Att identifiera och beskriva en kvalifikation
Thomas Petersson, metodexpert med erfarenhet från Svensk Industri med utveckling av valideringsmodeller.

15:00 – 15:30 Kaffe

15:30 – 16:30  Paneldiskussion om vad arbetet med kvalifikationer och SeQF kan betyda för framtidens kompetensförsörjning och vad som behövs för att nå dit
Anna Kahlsson tillsammans med Elin Landell, Kanslichef/huvudsekrekretare Valideringsdelegationen, Thomas Petersson, Thp Valid AB (tidigare Skärtekniskt centrum), Josefine Larsson, utredare IF Metall, och Lars Tullstedt, expert kompetensförsörjning Sveriges Byggindustrier.

Summering av dagen och tankar om det fortsatta arbetet
Christer Bergqvist, Verksamhetschef, Myndigheten för yrkeshögskolan.


Webbsändning:
Konferensen kommer att webbsändas på: https://www.youtube.com/watch?v=adga12HFkvg Konferensen och alla seminarierna kommer filmas och kan nu ses på myndighetens Youtube-kanal.

Använd hashtaggen #SeQFkonf när du skriver om konferensen i sociala medier. Under konferensen kommer det finnas möjlighet att ställa frågor till talarna via Twitter och hashtaggen #SeQFkonf.

Anmälan:

Anmälan gör du på seqfkonf@myh.se senast den 27 november, ange vilka två seminarier, en för respektive seminarieomgång, som du vill delta på. Deltagandet är kostnadsfritt och önskemål om särskild kost måste anges i anmälan. Observera att vi kommer att prioritera anmälningar från företrädare från organisationer utanför det formella utbildningssystemet som ännu inte är inplacerade i SeQF-ramverket.

Vill du vara väl förberedd kan du i förväg besöka hemsidan seqf.se. Det finns även en webbaserad delkurs om kvalifikationer inom yrkeshögskolan som du ta del av.