Ansökan om att bedriva kontakttolkutbildning inom yrkeshögskolan stänger - Myndigheten för yrkeshögskolan

Ansökan om att bedriva kontakttolkutbildning inom yrkeshögskolan stänger

Mellan den 18 april och 24 maj går det att ansöka om att bedriva kontakttolkutbildning som försöksverksamhet inom yrkeshögskolan.

Mer information om ansökan finns här