Ansökan om att bedriva kurser i kontakttolkning stänger

3 oktober är sista dagen för utbildningsanordnare inom folkbildningen att ansöka om att bedriva kurser i kontakttolkning med start 2019.