Ansökan om att bedriva teckenspråkstolk- och dövblindtolkutbildning samt skrivtolkutbildning öppnar

Den 18 oktober öppnar möjligheten för utbildningsanordnare inom folkbildningen att ansöka om att bedriva teckenspråkstolk- och dövblindtolkutbildning samt skrivtolkutbildning med start 2019.
Ansökan stänger den 19 november.

Läs mer om hur du ansöker.