Ansökan om att bedriva teckenspråkstolk- och dövblindtolkutbildning samt skrivtolkutbildning stänger

Den 19 november är sista dagen för utbildningsanordnare inom folkbildningen att ansöka om att bedriva teckenspråkstolk- och dövblindtolkutbildning samt skrivtolkutbildning med start 2019.