Ansökan om tillfälligt startbidrag stänger - Myndigheten för yrkeshögskolan

Ansökan om tillfälligt startbidrag stänger

Ansökan om tillfälligt startbidrag för yrkeshögskoleutbildningar med start av en utbildningsomgång hösten 2018 kan skickas in under tiden 1 augusti till och med 15 september 2018. Det är begränsade medel och ansökningar om tillfälligt startbidrag kommer att bedömas löpande.

Utbildningsanordnare kan ansöka om tillfälligt startbidrag om risken finns att en yrkeshögskoleutbildning inte kan starta på grund av för få behöriga sökande. Läs mer om tillfälligt startbidrag här.