Ansökan om att bedriva yrkeshögskoleutbildning utan statsbidrag stänger - Myndigheten för yrkeshögskolan

Ansökan om att bedriva yrkeshögskoleutbildning utan statsbidrag stänger

Mellan den 18 april och 24 maj går det att ansöka om att bedriva yrkeshögskoleutbildning utan statsbidrag.

Mer information om ansökan finns här