Högskola-Yrkeshögskola i västsvenskt perspektiv

Den 14 mars arrangeras konferensen "Högskola-Yrkeshögskola i västsvenskt perspektiv" i Vänerparken i Vänersborg. Välkommen!

Myndigheten för Yrkeshögskolan, Kunskapsförbundet Väst och Högskolan Väst bjuder tillsammans in till en konferens för att diskutera utbildningsformerna högskola och yrkeshögskola. Hur kan vi utbyta kunskap, komplettera och samverka mellan de båda utbildningsformerna? Under dagen kommer du att få lyssna på intressanta föredrag, panelsamtal och delta i gruppdiskussioner.

Konferensen vänder sig till alla med intresse för de båda utbildningssektorerna högskola och yrkeshögskola och utveckling av kunskapsutbyte och samverkan dem emellan.

Konferensen är kostnadsfri och sista dag för anmälan är måndagen den 5 mars.

Mer information finns här.