Så fyller vi platserna på YH-utbildningarna!

Heldag med tema rekryteringskommunikation för YH-anordnare.

För dig som arbetar med rekryteringskommunikation kopplat till en yrkeshögskoleutbildning bjuder Myndigheten för yrkeshögskolan in till en dag på detta tema. Vi kommer att prata om utmaningen med att locka sökande till högre studier, om problematiken med att fylla platser där teknik- och samhällsbyggnadsområdet står ut och hur vi kan samarbeta för att positionera YH ytterligare på den svenska utbildningskartan. 

Varmt välkommen!

Program

Tid Pass Talare
8.30-9.00 Registrering, frukost och mingel  
9.00-10.30 Så jobbar MYH med expansionen av yrkeshögskolan Jenny Sörby,
MYH
Håkan Düring, MYH
10.30-10.45 Kort paus  
10.45-12.00 Utbildningsanordnare berättar om arbetet med att fylla platser Fredrik Dolk, Campus Nyköping
Krister Kaarle, Luleå kommun vuxenutbildningen
12.00-13.00  Lunch  
13.00-13.45 Utbildningsanordnare berättar om arbetet med att fylla platser Gisela Falck, Plushögskolan AB Teknikhögskolan 
13.45-14.00 Kort paus  
14.00-15.00 Enkla verktyg för att fylla platser  MYH
15.00-15.15  Summering  MYH

 

Anmälan

Dagen är fullbokad och anmälan är stängd. Har du frågor om dagen eller om du vill avoka din plats, kontakta oss på e-postadressen yhdagen@myh.se.