Kvalitetsdagen för YH

Anmäl er nu till konferensen Kvalitetsdagen för YH - en årlig konferens riktat till er som arbetar med att genomföra utbildning inom yrkeshögskolan. Välkommen!

Syfte
Kvalitetsdagen för YH är en årlig konferens riktat till er som arbetar med att genomföra utbildning inom yrkeshögskolan. Syftet är dels att skapa en kvalitetsutveckling för utbildningsformen med stöd av resultaten från kvalitetsgranskningen, dels att kunna formeras runt andra aktuella utvecklingsfrågor.

Kvalitetsdagen för YH 2018
Primära målgrupper för årets kvalitetsdag är utbildningsledare och motsvarande roller. Förmiddagen omfattar granskningsresultatet från 2017 där vi fördjupar oss inom några aktuella delar. Vi får även en inblick i hur granskningen kommer att utvecklas framöver.

Under eftermiddagen beskriver vi några centrala områden gällande arbete med expansionen av YH. Vi fördjupar oss inom ett par områden där även goda exempel presenteras. Dagen avslutas med att vi i grupper diskuterar utmaningarna kring expansionen av YH.

Mellan 08:30-16:30 kommer medarbetare från MYH att finns på plats för att svara på frågor som rör genomförandet av en YH-utbildning.

Vi kommer att vara på Radisson Blu, Arlanda. Registreringen börjar 08:30 och den första programpunkten startar 09:30. Den sista programpunkten avslutas 16:00.

Detaljerat program kommer inom kort.

Kostnad och anmälan
Anmälningsblankett finns här. Ifylld anmälningsblankett skickar du per e-post till yhdagen@myh.se Använd gärna denna e-postadress för frågor om konferensen.
Avgiften är 600 SEK exkl. moms per person. Sista anmälningsdag är den 28 mars.