MYH på Järvaveckan

Myndigheten för yrkeshögskolan möter boende och politiker tillsammans med UHR och UKÄ på Järvaveckan.

Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH), Universitets-och högskolerådet (UHR) och Universitetskanslersämbetet (UKÄ) deltar tillsammans för allra första gången på Järvaveckan den 9-13 juni. Den gemensamma frågan som vi kommer samlas kring är hur fler ska få tillgång till högre studier.

Att utbilda sig kan öppna dörrar till arbetsmarknaden, det ger individer större möjligheter att forma sina liv samtidigt som Sverige ropar efter arbetskraft inom många områden. Det finns en dold kompetensresurs som inte tas tillvara om vi inte lyckas bredda rekryteringen till högre utbildning. Därför kommer våra generaldirektörer Karin Röding (UHR), Thomas Persson (MYH) och Anders Söderholm (UKÄ) diskutera på ett gemensamt seminarium hur dessa grupper i större utsträckning kan lockas till högre studier, samtidigt som det matchar arbetsmarknadens behov. Det äger rum tisdagen den 12 juni mellan kl. 17.10-17.55. Rubrik på seminariet är "Hur förvaltar utbildningssektorn det dolda kompetenskapitalet?"

På plats i mässtält berättar och svarar personal från UHR och MYH på frågor om våra verksamheter och tjänster. Till exempel hur besökarna kan få sin utländska utbildning bedömd för att kunna söka sig vidare till studier i Sverige eller för att underlätta ingången på arbetsmarknaden, vad som gäller kring behörighet, anmälan och antagning till studier, om reell kompetens och vilka möjligheter till internationell studentmobilitet som finns.
Syftet med Järvaveckan är att skapa möten i förorten och minska avståndet mellan politiker, myndigheter, organisationer och de som bor i området. Under veckan finns alla partier representerade och partiledarna håller tal.

Välkommen att besöka oss på Järvaveckan!