Vägledarkalendariet i Stockholm - Myndigheten för yrkeshögskolan

Vägledarkalendariet i Stockholm

Den 22 februari anordnar Lärarfortbildning AB Vägkalendariet i Stockholm.

Temat för konferensen är aktuella frågor inom utbildningsväsendet och deltagarna är studie- och yrkesvägledare, främst de som är verksamma i Stockholms län.

Myndigheten för yrkeshögskolans generaldirektör Thomas Persson kommer att hålla i en av dagens programpunkter.

Mer information om konferensen finns här