Ansökan om att bedriva yrkeshögskoleutbildning stänger

Ansökningswebben öppnar den 9 april och stänger den 18 juni 2019.

Årets ansökningsomgång för YH stänger den 18 juni. Support finns tillgänglig fram till kl. 17:00 den 18 juni via myndighetens växelnummer 010-20 90 100. Skulle tekniska problem inträffa efter klockan 17.00, kontakta oss på telefonnummer 010-2090118.