Konferens: Kvalitet i yrkesutbildning – så jobbar vi idag, så jobbar vi i morgon.

Den 28-29 oktober 2019 arrangerar vi tillsammans med Skolverket och Universitets- och högskolerådet konferensen "Kvalitet i yrkesutbildning – så jobbar vi idag, så jobbar vi i morgon"

Syftet med konferensen är att främja yrkesutbildning i Sverige, att lyfta framgångsfaktorer som bidrar till hög kvalitet och främjar utveckling.

Lyssna till svenska och internationella talare och delta i seminarier om bland annat ökad kvalitet i APL/LIA, internationella perspektiv, framtidsspaning, projektfinansiering, verktyg för kvalitetsarbete och goda exempel.

Konferensen vänder sig till utbildningsansvariga, yrkesutbildningsanordnare, yrkeslärare, skolledare, APL/LIA-handledare, branschorganisationer, målgruppsråd, lärcentra.

Anmälan beräknas öppna i mars.