Möte Rådet för den nationella referensramen för kvalifikationer

Möte med Rådet för den nationella referensramen för kvalifikationer kl.13.00-16.00.