Nationell valideringskonferens

Valideringsdelegationen har drivit på utvecklingen på valideringsområdet under fyra år. Vad händer när de lämnar sitt uppdrag efter årsskiftet?

Region Kronoberg arrangerar en nationell valideringskonferens i Växjö.

Konferensen riktar sig till dig som arbetar med utbildning eller kompetensförsörjningsfrågor både inom privat och offentlig sektor, där validering är en viktig del.

Medarrangörer är Skolverket, Universitets- och högskolerådet, Myndigheten för yrkeshögskolan, Tillväxtverket, Arbetsförmedlingen, svenska ESF-rådet och Nordiskt Nätverk för vuxnas lärande.

Mer information hittar du här