Resultatet av 2018 års ansökningsomgång presenteras

Resultatet av 2018 års ansökningsomgång om att få bedriva yrkeshögskoleutbildning presenteras.