Workshop i att skriva ansökan om inplacering i SeQF

Myndigheten för yrkeshögskolans workshop för stöd och handledning i att skriva ansökan om inplacering i SeQF-ramverket.

Mer information