Ansökan öppnar för nytt statsbidrag för utveckling av branschvalidering

Ansökan öppnar för nytt statsbidrag för utveckling av branschvalidering.

Nytt statsbidrag för utveckling av branschvalidering blir sökbart den 3 juni