Ansökan öppnar om att bedriva kontakttolkutbildning inom yrkeshögskolan

Den 18 augusti–17 september kan utbildningsanordnare ansöka om statsbidrag för att ingå i den förlängda försöksverksamheten med kontakttolkutbildning inom yrkeshögskolan.

Läs mer i nyheten på myh.se.