Ansökan öppnar om att bedriva teckenspråks- och dövblindtolkutbildning samt skrivtolkutbildning

Den 15 oktober öppnar möjligheten för utbildningsanordnare inom folkbildningen att ansöka om att bedriva teckenspråks- och dövblindtolkutbildning samt skrivtolkutbildning.

Ansökan stänger den 19 november och resultatet publiceras på myh.se den 26 januari 2021.