Webbcafé om distansstöd

En möjlighet för dig som anordnare att möta andra anordnare vid särskilda webbcaféer för frågor och samtal kring hur man kan lösa de utmaningar och dra nytta av de möjligheter som undervisning på distans innebär.

På webbcaféerna kommer du att möta andra anordnare för öppna samtal. Det finns inte någon utsedd föreläsare, utan caféerna är tänkta som en öppen plattform för möten mellan anordnare.

Blir det många besökare finns det värdar för mötet som delar in deltagare i mindre grupper och efter tema, exempelvis LIA, examination eller annat. Det kommer också att finnas deltagare som blivit särskilt inbjudna eftersom de har erfarenheter att dela med sig av inom det aktuella temat.

Distansstöds webbcafé öppnar upp varje tisdag och torsdag, udda veckor, mellan 08.30 och 09.00. 

Välkommen till Distansstöds webbcafé!