Möte med Rådet för den nationella referensramen för kvalifikationer

Tid: kl 13:00-15:00