Webbcafé för samtal om distanslösningar

En möjlighet för dig som anordnare att möta andra anordnare vid särskilda webbcaféer för frågor och samtal kring hur man kan lösa de utmaningar och dra nytta av de möjligheter som undervisning på distans innebär.

Varje tisdag och torsdag, udda veckor, mellan 08.30 och 09.00 kommer det att genomföras parallella webbcaféer utifrån olika fastställda teman. På tisdagar kommer du att kunna välja mellan webbcaféer med tema examination, LIA och praktiska moment samt metodik. På torsdagar kommer du att kunna välja mellan studerandestöd, verktyg och övrigt. Under temat övrigt kommer samtalen att kunna ske kring frågor som inte låter sig placeras under något annat tema.

Läs mer om webbcaféerna