Ansökan YH-flex stänger

Ansökan om statsbidrag för extra studerande-platser i försöksverksamhet YH-flex stänger.

Ansökningsomgången öppnar den 1 februari 2021 och stänger den 10 mars 2021. Ansökan avser statsbidrag för YH-flexplatser som extra studerandeplatser på befintlig utbildningsomgång.