Ansökan om att bedriva yrkeshögskoleutbildning med statsbidrag öppnar