Ansökan om att bedriva yrkeshögskoleutbildning utan statsbidrag öppnar