Beslut om att bedriva kort yrkeshögskoleutbildning med statsbidrag meddelas