Konferens: Effektivisera regionernas kompetensförsörjning

Vi välkomnar regionala företrädare till en digital konferens i syfte att sprida goda exempel på hur olika aktörer använder branschvalidering för kompetenshöjning, omställning och integration.

Konferensen vänder sig till dig som arbetar på en region med regional utveckling, och anordnas av myndigheten genom ESF-projekten BOSS och Valideringslyft.

Läs mer och anmäl dig senast den 19 september här.