Resultat av ansökningsomgång YH

Myndigheten publicerar det samlade resultatet av ansökningsomgång 2020 om att bedriva yrkeshögskoleutbildning kl 10 på myh.se.

För att förbättra vår service har vi beslutat att från 1 januari 2021 fatta och expediera beslut om att ingå i yrkeshögskolan digitalt. Det innebär att besluten till enskilda anordnare (både bifall och avslag) enbart kommer att publiceras på Mina sidor, och inte skickas via fysisk post, samt publiceras på myh.se.