Nyheter

 • GD har ordet: Senaste nytt om budgeten

  MYH:s generaldirektör Thomas Persson om senaste nytt efter att riksdagen igår fattade beslut om statsbudgeten.

 • Nya platser till teckenspråks- och dövblindtolkutbildning samt skrivtolkutbildning

  Varje år ansöker folkhögskolor om medel från Myndigheten för yrkeshögskolan för att för bedriva utbildning till teckenspråkstolk och dövblindtolk samt skrivtolk.

 • Konferens om kvalitet i yrkesutbildning

  Skriv in den 28-29 oktober 2019 i din kalender redan nu. Då arrangerar vi tillsammans med Skolverket och Universitets- och högskolerådet konferensen "Kvalitet i yrkesutbildning – så jobbar vi idag, så jobbar vi i morgon".

 • Tolkutredningens betänkande om samhällets behov av tolktjänster

  Tolkutredningen lämnade igår sitt betänkande om åtgärder för ett flexibelt, rättssäkert och effektivt system för samhällets nuvarande och framtida behov av tolktjänster i talade språk.

 • Stärkt och förnyad granskning ska höja kvaliteten i yrkeshögskolan

  I takt med att yrkeshögskolan växt har även kvalitetsgranskningen av utbildningarna utvecklats. Inger Nordahl, chef på enheten för kvalitetsgranskning och utbildningsfrågor, berättar om förändringarna inom kvalitetsgranskningen.

 • YH-expansion och budget

  Generaldirektör Thomas Persson svarar på frågor om yrkeshögskolans expansion och framtid.

 • GD har ordet: Yrkeshögskolan och budgeten för 2019

  En regering måste lägga en proposition om budget för det kommande året senast 15 november året innan. Dock ska budgetpropositionen från en expeditionsministär* vara en teknisk budget och inte innehålla några politiska förslag. Vad detta innebär har inte prövats tidigare, utan det vi nu är med om är för första gången. Expeditionsministären har haft överläggningar med andra partier om hur regelverket bör tillämpas och vad som bör ingå i en teknisk budgetpropositionen, och inte.

 • Resultat av ansökningsomgången för kurser i kontakttolkning

  Varje år ansöker folkhögskolor och studieförbund om medel från Myndigheten för yrkeshögskolan för att starta kurser för kontakttolkar. I årets ansökningsomgång har 58 kurser beviljats statsbidrag för start under 2019.

 • Bra betyg för nya yrkeshogskolan.se

  För drygt ett år sedan lanserade vi en ny version av yrkeshogskolan.se. Besökarna ger sajten höga betyg men det finns delar som kan bli bättre. Det gäller framför allt den information som ni som är YH-anordnare lägger in om era utbildningar.

 • Ny metod för att ta fram föreskrifter om nationellt likvärdiga utbildningar

  MYH tar bort ansökningsförfarandet i samband med framtagande av föreskrifter om nationellt likvärdigt innehåll i YH-utbildningar. I fortsättningen kommer istället myndigheten att hålla i arbetet.

 • MYH stöttar i arbetet med ansökan om inplacering i SeQF

  MYH kommer under hösten och våren att stötta de som vill ansöka om inplacering i SeQF-ramverket genom en rad workshops. Observera att detta ej gäller utbildningar som redan är inplacerade i ramverket, tex YH.

 • Delta i UHR:s hearing inför utveckling av distansutbildning

  Anordnare av yrkeshögskoleutbildningar har nu möjlighet att delta i en hearing inför utlysningen av projektmedel för utveckling av distansutbildning. Anmälan till Universitets- och högskolerådet senast den 31 oktober.

 • Ansök om statsbidrag för utbildning till teckenspråkstolk och dövblindtolk samt skrivtolk

  Nu kan folkhögskolor ansöka om statsbidrag för den fyraåriga teckenspråkstolk- och dövblindtolkutbildningen samt den ettåriga skrivtolkutbildningen.

 • Fråga GD om YH

  Nu har du chansen att fråga Myndigheten för yrkeshögskolans generaldirektör Thomas Persson om allt du vill veta om yrkeshögskolan.

 • Information om inkomna YH-ansökningar

  Idag presenterar Myndigheten för yrkeshögskolan statistik över hur årets inkomna ansökningar om att få bedriva yrkeshögskoleutbildning fördelar sig geografiskt och över utbildningsområdena.

 • GD har ordet: Hur få många studerande i yrkeshögskolan? – Jo, vi hjälps åt!

  En återkommande diskussion när det gäller yrkeshögskolans expansion är hur antalet behöriga sökande ska bli fler. Ett är att identifiera viktiga, nya målgrupper och att intressera dem för yrkeshögskolan – och kanske främst för utbildningar inom teknik/tillverkning och samhällsbyggnad. Hur ska det gå till? Jag tror att vi är flera som måste hjälpas åt, och vi behöver komplettera och förstärka varandras insatser. Här kommer några av mina funderingar kring detta viktiga tema.

 • Sök statsbidrag för kurser i kontakttolkning

  Nu kan anordnare inom folkbildningen ansöka om statsbidrag för kurser i kontakttolkning med start 2019. Ansökan är öppen till och med den 3 oktober.

 • Ett verktyg för att göra det möjligt för alla studerande att ta en YH-examen

  Ny handbok ska ge utbildningsanordnare inom yrkeshögskolan ett stöd i det praktiska arbetet med särskilt pedagogiskt stöd samt ge information om tillgänglig undervisning för alla studerande.

 • De vanligaste kritikområdena inom yrkeshögskolan

  Ny tillsynsrapport visar att kursplaner, undervisning och undervisande personal samt ledningsgruppens uppdrag är de oftast kritiserade områdena i 2017 års beslut.

 • Ny förvaltningslag och nyheter i förordningar inom myndighetens område

  1 juli börjar en ny förvaltningslag att gälla. Med anledning av den nya förvaltningslagen har regeringen fattat beslut om ändringar i förordningar som gäller inom Myndigheten för yrkeshögskolans (MYH) område.

Sidan 1 av 5