Nyheter

 • Nya platser till teckenspråks- och dövblindtolkutbildning samt skrivtolkutbildning

  Varje år ansöker folkhögskolor om medel från Myndigheten för yrkeshögskolan för att bedriva utbildning till teckenspråkstolk och dövblindtolk samt skrivtolk.

 • Fortsatt utvecklingsarbete inom validering nationellt och regionalt

  Regeringen har från januari 2020 gett Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH) uppdraget att följa och stödja utvecklingsarbetet kring validering nationellt och regionalt.

 • Fler utbildningsplatser i hela landet

  Idag presenterar Myndigheten för yrkeshögskolan vilka ansökningar som beviljas och därmed får ingå i yrkeshögskolan med en första start under hösten 2020.

 • ”On-boarding” för LIA-handledare

  Nu finns det en webbkurs för LIA-handledare som utbildningsanordnare inom YH kan använda i sitt arbete med LIA.

 • Yrkeshögskolans expansion fortsätter

  Resultatet i den senaste ansökningsomgången inom YH presenteras onsdag 8 januari, men redan nu kan enhetschef Peter Gustavsson Lidman berätta lite om vad vi kan förvänta oss.

 • Filmserie om särskilt pedagogiskt stöd och tillgänglig undervisning inom yrkeshögskolan

  Myndigheten har tagit fram en filmserie om särskilt pedagogiskt stöd och tillgänglig undervisning som stödmaterial till dig som arbetar inom yrkeshögskolan. Filmserien är ett komplement till det stödmaterial som redan finns inom området.

 • Webbinarium om satsningen på kurser och kurspaket inom yrkeshögskolan

  Välkommen att delta i webbinarium om kurser och kurspaket (korta yrkeshögskoleutbildningar) den 14 januari.

 • Resultat presenteras vid direktsänd presskonferens

  Resultaten i den senaste ansökningsomgången inom yrkeshögskolan presenteras onsdag 8 januari kl 9.

 • MYH ger stöd i arbetet med ansökan om inplacering i SeQF

  MYH kommer även under 2020 att genom workshops ge stöd till dem som vill ansöka om inplacering av kvalifikationer i SeQF. Observera att det inte gäller utbildningar som redan är nivåplacerade i referensramen, t ex YH-utbildningar.

 • Nationell valideringskonferens: program och anmälan

  Du som tidigare gjort en intresseanmälan till valideringskonferensen i Växjö den 27-28 januari behöver nu göra en bindande anmälan. Även nya intresserade välkomnas att anmäla sig direkt via länken nedan.

 • Fler i rätt jobb

  Idag publicerar Myndigheten för yrkeshögskolan ny statistik gällande YH-studerandes inträde på arbetsmarknaden. Siffrorna, som hämtats från SCB, visar att allt fler som läst på yrkeshögskola får rätt jobb efter examen.

 • ”Alla branscher behöver yrkeshögskolan”

  Trots att det går mer än åtta sökande på varje plats på lokförarutbildningen är kompetensbristen en av de tuffaste utmaningarna för spårtrafikföretagen. Kompetensförsörjningsexperten Linda Ekholm berättar varför yrkeshögskolan är viktig för järnvägsbranschen.

 • Stort intresse för korta yrkeshögskoleutbildningar

  Intresset är stort för planerna att pröva korta yrkeshögskoleutbildningar från nästa år. Regeringen har hörsammat att många av yrkeshögskolans externa intressenter uttryckt att det finns behov av kortare utbildningar som syftar till att erbjuda kompetensutveckling i syfte att ge förutsättningar att klara omställning, digitalisering och automatisering på svensk arbetsmarknad.

 • Nytt stödmaterial för arbetet med jämställdhet i konst- och kulturutbildningar

  Stödmaterialet är framtaget utifrån att den som verkar inom konst- och kulturutbildningar särskilt ska främja jämställdhet mellan könen, enligt förordning (2013:871). Myndigheten vet också av erfarenhet att arbetet med jämställdhet skapar goda förutsättningar för att fylla utbildningsplatserna.

 • Myndigheten bjöd vägledare till informationsträff

  Tidigare i veckan höll Myndigheten för yrkeshögskolan en föreläsning om de olika uppdrag som ryms inom verksamheten, men främst om utbildningsformerna yrkeshögskolan, konst- och kulturutbildning och tolk inom folkbildningen.

 • Nytt självskattningsverktyg underlättar kvalitetsarbetet inom yrkeshögskolan

  Bättre överblick, ökad trygghet och möjlighet att hitta ett gemensamt språk på resan mot högre kvalitet i utbildningarna. Det är några av fördelarna med myndighetens nya självvärderingsverktyg – åtminstone enligt utbildningsanordnarna själva.

 • "Yrkeshögskolan är en oslagbar utbildningsform"

  Han har varit med sen starten av yrkeshögskolan för tio år sen och är en stark anhängare av Lärande i arbete (LIA). Hans Nilsson har nyligen anställt två studerande från automationsingenjörutbildningen som gör sin LIA hos honom på Rejlers i Luleå. Sedan flera år tillbaka är utbildningen hans främsta sätt att rekrytera till företaget.

 • Nu ökar trafiken – uppdatera Mina Sidor

  Om bara ett par veckor arrangeras landets största utbildningsmässa i Stockholm och Malmö. Samtidigt som mässan lockar över 27 000 besökare förväntas även trafiken på yrkeshogskolan.se att öka. Därför vill Myndigheten för yrkeshögskolan påminna alla utbildningsanordnare om att uppdatera informationen på Mina Sidor.

 • Tillgodoräknande kan förbättra arbetslivets kompetensförsörjning

  En ny utredning från Myndigheten för yrkeshögskolan visar att tillgodoräknande inom yrkeshögskolan genomförs i begränsad omfattning. ”Om vi blir bättre på det här kommer studerande komma ut i jobb snabbare”, säger utredaren Anna Kahlson.

 • Nationell valideringskonferens: Save the date 27-28 januari 2020

  Valideringsdelegationen har drivit på utvecklingen på valideringsområdet under fyra år. Vad händer när de lämnar sitt uppdrag efter årsskiftet?

Sidan 1 av 8