Nyheter

 • Ansök om medel för utveckling av distansutbildningar

  Nu kan du som utbildningsanordnare inom yrkeshögskolan ansöka om medel för att utveckla distansutbildningens former och pedagogik.

 • "Med arbetslivets bästa för ögonen"

  Utredaren Margareta Landh skriver, med anledning av årets jubileum, om sina tio år på Myndigheten för yrkeshögskolan.

 • GD efterlyser mer forskning om YH

  Idag skriver Myndigheten för yrkeshögskolans generaldirektör Thomas Persson på Altinget Debatt om behovet av mer forskning om yrkeshögskolan. I den här artikeln utvecklar han sju områden som han anser att forskarna behöver fördjupa sig i.

 • "Yrkeshögskolans framtid är ljus"

  Elin Kebert, Expert Kompetensförsörjning vid Sveriges Byggindustrier om att MYH och YH fyller tio år.

 • SCB genomför nya undersökningar om YH

  I september kommer YH-anordnare som bedrev utbildning under 2018 att bjudas in till två nya undersökningar som SCB genomför.

 • Anmäl dig till konferens om regional kompetensförsörjning

  Den 3 oktober 2019 arrangerar vi tillsammans med Lärosäten Syd, Region Skåne, Sydsvenska Handelskammaren och YhiS - Yrkeshögskoleanordnare i Skåne konferensen ”Kompetensutmaningen i Sydsverige – så hittar vi vägar framåt”.

 • GD har ordet: Förvånande om förkunskaper

  Jag får ibland info om att en bransch/ett lokalt arbetsliv kan tycka att det ska vara höga förkunskapskrav (och hög nivå på lärandemålen) på en utbildning, samtidigt som samma bransch kan vara besvikna över att det är så få som vill gå utbildningen. För mig är det lite förvånande, eftersom dessa fenomen hänger ihop. Och att branschen med anordnarnas hjälp skulle kunna påverka antalet behöriga sökande på fler sätt än det nödvändiga arbetet med att informera potentiella sökande. Det ska jag resonera om i denna text.

 • Ansök om statsbidrag för kurser i kontakttolkning

  Nu kan folkhögskolor och studieförbund ansöka om statsbidrag för kurser i kontakttolkning. Ansökan är öppen till och med den 26 september.

 • Sök behörighetsgivande förutbildning inom yrkeshögskolan

  Nu kan utbildningsanordnare ansöka om behörighetsgivande förutbildning inom yrkeshögskolan. Ansökan är öppen mellan 15 augusti och 3 oktober 2019.

 • MYH stöttar i arbetet med ansökan om inplacering i SeQF

  MYH kommer under hösten 2019 och även fortsatt under 2020 att genom workshops ge stöd till dem som vill ansöka om inplacering av kvalifikationer i SeQF. Observera att detta ej gäller utbildningar som redan är nivåplacerade i referensramen, tex YH.

 • Digital rekvisitionshantering för yrkeshögskoleutbildningar

  Snart behöver du som anordnare av yrkeshögskoleutbildningar inte längre skriva under och skicka in rekvisitioner av statsbidrag för utbildningen per post.

 • Sitta i ledningsgrupp – en lysande idé

  Utbildningsformen YH skiljer sig från andra delar av det svenska utbildningssystemet. Den skiljer sig också från eftergymnasiala yrkesutbildningar i andra länder. Skillnaden består främst i att arbetslivet är med och planerar och genomför YH-utbildningarna. MYH, som följer YH på flera olika sätt, har dragit slutsatsen att ju bättre arbetslivets förmår att organisera sig kring en utbildning och ju tydligare arbetslivets röst blir, desto starkare blir YH-utbildningen. Anordnarna får då konkret, och här och nu, veta vad arbetslivet vill. Och de studerande får reda på vad som förväntas.

 • Kompetensutmaningen i Sydsverige - så hittar vi vägar framåt

  En konferens för dig i utbildningssektorn eller arbetslivet som arbetar med kompetensförsörjning.

 • 1098 inkomna ansökningar om att få bedriva yrkeshögskoleutbildning

  Nu finns statistik för hur årets inkomna ansökningar om att bedriva yrkeshögskoleutbildning fördelar sig geografiskt och över utbildningsområdena. Beslut meddelas i januari nästa år.

 • Fokus på kompetensförsörjning under Almedalsveckan

  På söndag börjar årets Almedalsvecka i Visby. MYH kommer att finnas på plats för att medverka vid sex offentliga seminarier.

 • Kompetensbehoven förändras när e-handeln växer

  Handeln är en av de branscher där digitaliseringens konsekvenser blivit allra tydligast. ”Färre fysiska butiker och en global konkurrens påverkar vilka kompetenser som efterfrågas av branschen”, säger Myndigheten för yrkeshögskolans analytiker Linda Wiklund.

 • Nu är nya Mina sidor snart här

  Den 19/6 kommer omfattande uppdateringar av Mina sidor att driftsättas. Tänk på att inför detta bör du inte ändra i konst- och kulturutbildningar och utbildningar med endast tillsyn. Glöm heller inte att notera dina inloggningsuppgifter då sparade lösenord försvinner.

 • Ansökningsomgång om stöd för konst- och kulturutbildningar 2019

  Myndigheten för yrkeshögskolan kommer under hösten att genomföra en ansökningsomgång om stöd för konst- och kulturutbildningar. Avsikten är att ge möjlighet för utbildningsanordnare att ansöka om att utbildningar som 2015 fördes över till yrkeshögskolan istället får stöd som konst- och kulturutbildningar enligt förordning (2013:871) om stöd för konst- och kulturutbildningar och vissa andra utbildningar.

 • Information om att bedriva yrkeshögskoleutbildning på flera orter

  Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH) får just nu många frågor om att bedriva YH-utbildning på fler orter – så kallade satellitorter. Att bedriva utbildning på flera orter är inget nytt. Några av våra utbildningsanordnare har lång erfarenhet av det.

 • MYH följer upp tidigare kvalitetsgranskningar

  Anordnare av yrkeshögskoleutbildningar där MYH tidigare genomfört kvalitetsgranskning kommer nu att kontaktas för en uppföljande granskning.

Sidan 1 av 6