Nyheter

 • MYH överväger framtagande av förslag om momskompensation

  Senaste året har frågan om en ekonomisk kompensation för ökade kostnader för icke-offentliga utbildningsanordnare diskuterats. Detta efter ändrad rättstillämpning när det gäller så kallat momsundantag för konsulter som anlitas för att bedriva utbildning.

 • Digitaliseringsprojekt stärker kompetensförsörjningen

  För att underlätta byte av yrkesbana och livslångt lärande har åtta myndigheter fått uppdraget att skapa förutsättningar för olika digitala lösningar. Dessa ska både förbättra den enskildes förutsättningar på arbetsmarknaden och göra det lättare för arbetsgivare att hitta rätt kompetens.

 • Save the date: 1 oktober, konferens om branschvalidering, för regioner

  Fredag den 1 oktober välkomnar vi regionala företrädare till den digitala konferensen "Effektivisera regionernas kompetensförsörjning". Syftet är att sprida goda exempel på hur olika aktörer använder branschvalidering för kompetenshöjning, omställning och integration.

 • GD har ordet: Att bedriva en YH-utbildning är att bidra till en bra utveckling!

  YH har en stor betydelse och tillsammans bidrar vi genom arbetet med utbildningsformen även till det internationella arbetet med Agenda 2030.

 • YH-ansökan stänger 21 juni

  Den 21 juni klockan 24.00 stänger ansökan om att bedriva yrkeshögskoleutbildning med statsbidrag.

 • 9 000 platser på korta YH-utbildningar

  Idag presenterar Myndigheten för yrkeshögskolan vilka ansökningar som beviljas och därmed får ingå i yrkeshögskolan som en kort yrkeshögskoleutbildning. Intresset från arbetsliv och utbildningsanordnare har varit mycket stort och myndigheten tog emot 667 ansökningar från 137 utbildningsanordnare.

 • Frågor och svar för utbildningsanordnare med anledning av coronaviruset

  Här svarar myndigheten löpande på frågor som kommer in från utbildningsanordnare med anledning av coronaviruset.

 • YH-flex förkortar studietiden och ökar flexibiliteten

  YH-flex är en försöksverksamhet som erbjuder studerande möjligheten att tillgodoräkna sig kompetens och korta ner studietiden rejält. Enligt affärsområdeschefen Monica Gallon på KUI är det nya konceptet efterlängtat både bland studerande och arbetsgivare.

 • Ny videoguide för rapportering av studieresultat

  För att underlätta för dig som rapporterar studieresultat på Mina sidor har vi tagit fram en videoguide med stegvis instruktion för inrapporteringen. Guiden riktar sig till anordnare inom konst- och kulturutbildningar samt anordnare som har utbildningar med endast tillsyn.

 • Trots rekordstort söktryck – platser kvar på höstens YH-utbildningar

  Antalet sökande till yrkeshögskolan har ökat med närmare 60 procent de senaste två åren men inför höstens terminsstart finns ändå platser kvar på 150 utbildningar. Elkraftsingenjör, frontendutvecklare, B2B-säljare och ambulanssjukvårdare är några av de utbildningar som fortfarande tar emot ansökningar.

 • ESF-projekt Valideringslyft har gått in i genomförandefas

  Den 4 maj hölls ett uppstartsmöte där projektdeltagarna i samtliga 21 regioner deltog. Under mötet redovisades resultatet av projektets inledande analys- och planeringsfas. Samtidigt markerade mötet starten för genomförandefasen.

 • Statsbidrag beslutat för grundutbildningar till kontakttolk inom folkbildningen

  Myndigheten för yrkeshögskolan har nu fattat beslut om fördelning av statsbidrag för den sammanhållna grundutbildningen till kontakttolk inom folkbildningen med utbildningsstart 2022.

 • Vägledning för kursplaner i YH

  Ta hjälp av vår nya vägledning när ni utformar era kursplaner i en YH-utbildning. Vi har tagit fram vägledningen utifrån de utmaningar vi sett i samband med tillsyn och de frågor vi fått från utbildningsanordnare.

 • Dômen arbetar brett för konsten

  Breddad rekrytering, samverkan med samhället, ämneskunniga lärare och ett bra arbete med distansarbete under pandemin. Det är några av de styrkor som lyfts fram vid de fördjupade kvalitetsgranskningarna på Dômen Konstskola i Göteborg.

 • Ökat behov av digital kompetens i spåren av pandemin

  Förra året påbörjade 5 600 personer en YH-utbildning inom data/it. I en ny områdesanalys från Myndigheten för yrkeshögskolan beskrivs bland annat hur kompetensbehovet förändrats snabbt under pandemin.

 • Fortsatt mycket stort intresse för yrkeshögskolans nya utbildningskoncept

  Yrkeshögskolans korta utbildningar har lockat många sökande och blivit en stor succé. I juni presenteras resultatet i den tredje ansökningsomgången, men redan nu kommenterar Jenny Twana, chef för Enheten för ansökan och analys, det första året med korta utbildningar och förutsättningarna framåt.

 • Extra platser till YH-utbildningar inom äldreomsorgen

  Myndigheten genomför en förenklad ansökan för befintliga utbildningsanordnare som bedriver utbildning till specialistundersköterska med inriktning mot äldrevård och demensvård.

 • Digitaliserad rapportering av studiedokumentation

  Från och med den 1 maj 2021 ska anordnare för konst- och kulturutbildningar samt utbildningar med endast tillsyn rapportera studieresultat direkt på Mina sidor.

 • Rapport: Läge och utveckling av validering nationellt och regionalt

  Myndigheten släpper nu en rapport som sammanfattar nuläget inom valideringsområdet de senaste åren, med tyngdpunkt på 2020. Vi ger den bild som har varit möjlig att sammanfatta av hur många valideringar som genomförts, både inom utbildning och i arbetslivet.

 • Save the date: 13–14 oktober, valideringskonferens, operativt fokus

  Välkommen till en nationell konferens: ”Att praktiskt arbeta med validering” i Göteborg i höst. Konferensen vänder sig främst till dig som dagligen arbetar operativt med olika typer av valideringsinsatser eller med vägledning.

Sidan 1 av 16