Nyheter

 • GD har ordet

  Det har nu gått några veckor efter riksdagens beslut om att expansionen av yrkeshögskolan ska fortsätta enligt tidigare beslutad plan. På MYH pågår slutspurten med bedömningar av ansökningar - kan utbildningen ingå i YH och vilka ska prioriteras för att få statsbidrag. Den 29 januari kl 9.00 har vi en virtuell presskonferens där vi presenterar resultatet.

 • 34 utbildningar beviljas förnyat stöd för konst- och kulturutbildningar

  Myndigheten för yrkeshögskolan har fattat beslut om att samtliga 34 inkomna ansökningar om förnyat stöd för konst- och kulturutbildningar beviljats och får starta nya omgångar för utbildningarna.

 • Resultat presenteras vid direktsänd presskonferens

  Tisdag 29 januari kl. 9:00 presenterar generaldirektör Thomas Persson och enhetschef Peter Gustavsson Lidman besluten i den senaste ansökningsomgången inom yrkeshögskolan

 • Mer råd och vägledning – nytt arbetssätt för tillsyn

  Yrkeshögskolans utbyggnad har inneburit fler utbildningar, men också fler tillsynsaktiviteter och ett förändrat arbetssätt för Myndigheten för yrkeshögskolans tillsynsenhet. Rafal Tomaszewski, chef för Enheten för tillsyn och studiedokumentation, berättar om förändringarna

 • Var med och förbättra nya Mina sidor

  Nu behöver vi din experthjälp för att hitta de smartaste lösningarna inför framtida utveckling av Mina sidor.

 • Kvalifikationer inplacerade i SeQF – vad händer sen?

  För ungefär ett år sedan inplacerades tre kvalifikationer i Sveriges referensram för kvalifikationer (SeQF). Jan Zetterström och Anna Thelin delar med sig av vad som har hänt sedan kvalifikationerna Certified Key Account Manager och SRY:s yrkesbevis inom städservice inplacerades i SeQF.

 • Viktigt för svensk textilbransch att ta fram valideringsmodell

  En av branscherna som deltar i projektet Branschvalidering – Operativ och Strategisk Samverkan är textilbranschen. De ser behov av att ta fram valideringsmodell för bland annat industrisömnad för att kunna ta till vara på all den sömnadskompetens som finns.

 • Generaldirektör Thomas Persson svarar på frågor om yrkeshögskolan

  Under hösten har besökare på myh.se kunnat skicka in frågor om stort och smått till Myndigheten för yrkeshögskolans generaldirektör. För ett par veckor sedan publicerades frågor och svar avseende yrkeshögskolans expansion. Idag publicerar vi frågor och svar som bland annat berör antagning till yrkeshögskolan och förändringarna inom ansökningsprocessen.

 • Kartläggning av YH-utbildningar som svarar mot behov inom välfärdssektorn

  Myndigheten har på regeringens uppdrag genomfört en kartläggning av YH-utbildningar som svarar mot behov av specialistkompetens inom välfärdssektorn.

 • GD har ordet: Expansionen fortsätter

  MYH:s generaldirektör Thomas Persson om den nya budgeten och yrkeshögskolans framtid.

 • Sök bidrag för LIA utomlands

  Få bidrag för arbetsplatsförlagt lärande, utbyten och kompetensutveckling för att höja kvaliteten i undervisningen och för att ge studerande värdefull utlandspraktik. Sök till Erasmus+ mobilitet yrkesutbildning!

 • GD har ordet: Senaste nytt om budgeten

  MYH:s generaldirektör Thomas Persson om senaste nytt efter att riksdagen igår fattade beslut om statsbudgeten.

 • Nya platser till teckenspråks- och dövblindtolkutbildning samt skrivtolkutbildning

  Varje år ansöker folkhögskolor om medel från Myndigheten för yrkeshögskolan för att för bedriva utbildning till teckenspråkstolk och dövblindtolk samt skrivtolk.

 • Konferens om kvalitet i yrkesutbildning

  Skriv in den 28-29 oktober 2019 i din kalender redan nu. Då arrangerar vi tillsammans med Skolverket och Universitets- och högskolerådet konferensen "Kvalitet i yrkesutbildning – så jobbar vi idag, så jobbar vi i morgon".

 • Tolkutredningens betänkande om samhällets behov av tolktjänster

  Tolkutredningen lämnade igår sitt betänkande om åtgärder för ett flexibelt, rättssäkert och effektivt system för samhällets nuvarande och framtida behov av tolktjänster i talade språk.

 • Stärkt och förnyad granskning ska höja kvaliteten i yrkeshögskolan

  I takt med att yrkeshögskolan växt har även kvalitetsgranskningen av utbildningarna utvecklats. Inger Nordahl, chef på enheten för kvalitetsgranskning och utbildningsfrågor, berättar om förändringarna inom kvalitetsgranskningen.

 • YH-expansion och budget

  Generaldirektör Thomas Persson svarar på frågor om yrkeshögskolans expansion och framtid.

 • GD har ordet: Yrkeshögskolan och budgeten för 2019

  En regering måste lägga en proposition om budget för det kommande året senast 15 november året innan. Dock ska budgetpropositionen från en expeditionsministär* vara en teknisk budget och inte innehålla några politiska förslag. Vad detta innebär har inte prövats tidigare, utan det vi nu är med om är för första gången. Expeditionsministären har haft överläggningar med andra partier om hur regelverket bör tillämpas och vad som bör ingå i en teknisk budgetpropositionen, och inte.

 • Resultat av ansökningsomgången för kurser i kontakttolkning

  Varje år ansöker folkhögskolor och studieförbund om medel från Myndigheten för yrkeshögskolan för att starta kurser för kontakttolkar. I årets ansökningsomgång har 58 kurser beviljats statsbidrag för start under 2019.

 • Bra betyg för nya yrkeshogskolan.se

  För drygt ett år sedan lanserade vi en ny version av yrkeshogskolan.se. Besökarna ger sajten höga betyg men det finns delar som kan bli bättre. Det gäller framför allt den information som ni som är YH-anordnare lägger in om era utbildningar.

Sidan 1 av 4