61 ansökningar om stöd för konst- och kulturutbildningar

Nu har ansökningsomgången 2017 om stöd för konst- och kulturutbildningar som startar under 2018 stängt. 61 ansökningar inkom till Myndigheten för yrkeshögskolan.

Denna ansökningsomgång gällde stöd i form av studiestödsberättigande och statsbidrag för utbildningar inom det konstnärliga eller kulturella området enligt förordningen (2013:871) om stöd för konst- och kulturutbildningar och vissa andra utbildningar.

Under 2017 fattas beslut om vilka utbildningar som kommer att beviljas stöd. Ansökningsomgången har varit öppen mellan den 15 december 2016 och den 15 februari 2017.

Läs mer om konst- och kulturutbildningar