Animerade kortfilmer om tolkutbildningar

Titta och sprid gärna våra tre nya animerade kortfilmer om tolkutbildningar. Syftet med filmerna är att öka kunskapen om vad de tre tolkinriktningarna innebär och att det finns utbildningar att söka.

Filmerna finner du i vår Youtubekanal för tolkutbildningar och beskriver de tre tolkinriktningarna kontakttolk, skrivtolk samt teckenspråks- och dövblindtolk.

På webbplatsen Blitolk.nu finns utbildningarna samlade och söker gör man direkt på skolorna.

Titta och sprid våra tolkfilmer på Youtube.

Tre olika yrkesroller

grundutbildningen till kontakttolk utbildas professionella kontakttolkar för samhällets behov. Utöver den finns fördjupningskurser för redan verksamma tolkar. Yrket ställer höga krav på social och språklig kompetens och en god känsla för etik. Ett stort samhällsintresse med ständigt uppdaterade kunskaper på området är en nödvändighet för den professionella tolken.

Utbildningen till skrivtolk är en ettårig eftergymnasial yrkesutbildning och i den ingår bland annat sex veckors praktik på olika tolkförmedlingar i Sverige. I yrkesrollen som skrivtolk utförs simultana tolkningar via ett tangentbord, för personer som har en hörselskada eller är helt döv.

Utbildningen till teckenspråks- och dövblindtolk är en fyraårig eftergymnasial yrkesutbildning som syftar till att tillgodose samhällets behov av tolkar. Yrket ställer höga krav på social och språklig kompetens, allmänbildning och ett professionellt förhållningssätt.

Drivs av fokhögskolor och studieförbund

Tolkutbildningarna är eftergymnasiala utbildningar som drivs av folkhögskolor och studieförbund på ett drygt tiotal orter runt om i Sverige. Utbildningslängden kan variera mellan ett till fyra år. Utbildningarna är avgiftsfria och flertalet är studiemedelsberättigande.

MYH fördelar statsbidrag

Myndigheten för yrkeshögskolan ansvarar för fördelningen av statsbidrag till tolkutbildningarna. Myndigheten arbetar även med att främja utvecklingen i utbildningarna och granska dess kvalitet.