Anvisningar för behörighetsgivande förutbildning

Här finns anvisningar för er som vill ansöka om att starta en behörighetsgivande förutbildning.

Mellan den 3 maj och 17 maj kan ni som redan har beviljad yrkeshögskoleutbildning (YH) ansöka om att få starta en behörighetsgivande förutbildning. Ansökan är öppen för er som bedriver utbildning inom områdena Teknik och tillverkning, Samhällsbyggnad och byggteknik eller Lantbruk, djurvård, trädgård, skog och fiske.

En behörighetsgivande förutbildning inom YH syftar till att ge den studerande kunskaper som motsvarar de krav på behörighet som är uppställda för den ordinarie YH-utbildningen. Förutbildningen får erbjudas i anslutning till en ordinarie utbildning inom YH, om det finns eller kan antas finnas brist på behöriga sökande till den ordinarie utbildningen och det behövs kvalificerad arbetskraft med sådan kompetens som den ordinarie utbildningen syftar till att ge.

Följande kan vara bra att känna till om behörighetsgivande förutbildningar:

  • Ni som bedriver utbildning inom områdena Teknik och tillverkning, Samhällsbyggnad och byggteknik eller Lantbruk, djurvård, trädgård, skog och fiske har möjlighet att söka.
  • MYH kommer att göra en samlad bedömning av er ansökan där viktiga indikatorer är resultat från tillsyn, kvalitetsgranskning och uppföljning.
  • Studerande som avslutar den behörighetsgivande förutbildningen med godkänt resultat har rätt till en plats på den ordinarie utbildningen.
  • Behörighetsgivande förutbildning är endast till för sökande som saknar särskild behörighet. Sökande till förutbildningarna ska ha grundläggande behörighet till yrkeshögskolan.
  • Förutbildningen ska ha det innehåll som motsvarar kraven för särskild behörighet. Förutbildningen behöver inte motsvara hela gymnasiekurser utan de delar som är centrala för att studerande ska kunna tillgodogöra sig utbildningen.
  • Förutbildningen ska bedrivas som heltidsstudier.

Myndigheten kommer att bevilja ett fast belopp på 1 595 kronor per vecka och studerande. Rekvirering sker i efterhand.

Anvisningar för din ansökan hittar ni här.

För frågor om behörighetsgivande förutbildning, kontakta Johan Vinther via växeln: 010-209 01 00.