Att identifiera studerande som behöver särskilt pedagogiskt stöd

Foto: © Scandinav

Nu finns ett material som ska vara ett stöd för er utbildningsanordnare att använda vid utformning av egna rutiner, för hur ni kan identifiera studerande som behöver särskilt pedagogiskt stöd under sina studier på Yrkeshögskolan eller på en Konst- och kulturutbildning

Vilka insatser kan behöva göras för att säkerställa att de studerande som har behov av särskilt pedagogiskt stöd får de insatser som de behöver? Materialet utgår från tre delar:

  • före utbildningen startar,
  • när utbildningen startar samt
  • under utbildningen.

Läs mer