Beslut om behörighetsgivande förutbildningar

Idag har Myndigheten för yrkeshögskolan beslutat om vilka utbildningsanordnare som får statsbidrag för att bedriva behörighetsgivande förutbildning inom yrkeshögskolan.

MYH har tagit emot 45 ansökningar, av dessa har ett femtontal utbildningar motsvarande ungefär 200 platser beviljats. Utbildningarna är mellan en och sex veckor långa och startar under juli-augusti 2017.

En behörighetsgivande förutbildning inom yrkeshögskolan syftar till att ge sökande kunskaper som motsvarar de krav på behörighet som är uppställda för den ordinarie yrkeshögskoleutbildningen. Studerande som genomför utbildningen med godkänt resultat är garanterade en plats på den ordinarie utbildningen. Förutbildningen får ges i anslutning till en ordinarie yrkeshögskoleutbildning, om det saknas behöriga sökande och det behövs arbetskraft med sådan kompetens som den ordinarie utbildningen syftar till att ge.

Under våren har det för första gången varit möjligt att ansöka om behörighetsgivande förutbildning inom yrkeshögskolan. Denna första ansökningsomgång har varit öppen för utbildningar inom områdena Teknik och tillverkning, Samhällsbyggnad och byggteknik och Lantbruk, djurvård, fiske, skog och trädgård. Ett annat krav var att utbildningarna ska ha en föregångare, det vill säga att det ska ha funnits tidigare omgångar av samma utbildning.

Vanliga skäl till avslag har varit att ansökan inte motsvarade förutsättningarna, till exempel att den ordinarie utbildningen inte har en föregångare eller att ansökan avsåg en pågående utbildning. Läs mer om ansökningsomgången.

En förteckning över de beviljade utbildningarna publiceras här på myh.se inom kort.