Blankett för att ansöka om fler omgångar

Foto: © Johnér Bildbyrå AB

I år kommer de YH-ansökningar som blir beviljade att få en blankett bifogad sitt beslut. Med blanketten kan man ansöka om fler omgångar.

En nyhet i årets ansökningsomgång för att få bedriva yrkeshögskoleutbildning (YH) är att om ansökan blir beviljad kommer man att kunna ansöka om att få fler utbildningsomgångar än de ordinarie två.

Anledningen till att man inte kunnat ansöka om detta i den ansökningsomgång som nyss avslutats är att MYH inte haft möjlighet att bevilja utbildningar med fler omgångar tidigare. Denna möjlighet uppstod i och med regleringsbrevet för 2017 som MYH fick i december, där fick myndigheten en förlängd bemyndiganderam. Vår lösning är att vi istället går ut med en förenklad ansökningsomgång i anslutning till att den ordinarie har avslutats.

Det är bara de utbildningar som blivit beviljade som kan ansöka om fler omgångar och man ansöker via den blankett som bifogas beslutet. Ansökningstiden för detta kommer att vara relativt kort.

Som grund för att prioritera vilka ansökningar som kan beviljas kommer vi att beakta följande:

  • Arbetslivets efterfrågan på den kompetens utbildningen ger.
    Vi tar hänsyn till både MYH:s egna analyser och till den beskrivning av efterfrågan som finns i den ansökan som ligger till grund för beviljande i ansökningsomgång 2016. Vi kommer att prioritera utbildningsinriktningar där vi ser en hög och varaktig efterfrågan på 3–5 års sikt.
  • Genomströmning och andel studerande som efter avslutad utbildning får ett arbete som motsvarar utbildningens inriktning när sådan information finns tillgänglig.
    Vi tar hänsyn till MYH:s egen statistik och till uppgifter som lämnats av utbildningsanordnaren, till exempel i samband med rekvisitioner eller betygsrapportering när sådan information finns tillgänglig.

Besluten om vilka utbildningar som får ingår i YH publiceras den 8 februari på myh.se.