Enhetliga förkunskapskrav för utbildningar till trafiklärare

Foto: © Scandinav Bildbyrå/Göran Strand

Den 10 maj kom beslut om ny föreskrift för utbildningar till trafiklärare. Den anger de särskilda förkunskaper som ska anges för utbildningar som får beslut efter 1 januari 2018. Det betyder att alla som ansöker om att starta en trafiklärarutbildning i ansökningsomgången 2017 måste ange dessa särskilda förkunskapskrav.

Sökande till utbildning till trafiklärare ska:

  • ha uppnått kunskaper motsvarande betygsnivå lägst E i svenska 2 eller svenska som andra språk 2 eller motsvarande kunskaper,
  • inneha körkort med förarbehörighet B, och under sammanlagt minst 18 månader av de senaste tio åren haft ett körkort med sådan behörighet, och
  • ha vana och skicklighet att köra fordon av det slag som avses i punkt 2, samt kunna styrka sin allsidiga kör- och trafikvana genom en körbedömning genomförd av utbildaren eller den som utbildaren utser.

 Föreskriften MYHFS 2017:5 publiceras inom kort här.

Sedan tidigare finns föreskrifter som anger vilket innehåll en utbildning till trafiklärare ska ha (MYHFS 2016:10).