Enstaka kurser inom yrkeshögskolan

Möjligheten att anmäla enstaka kurser på så kallad fyllnadsplats öppnas tisdag den 7 mars.

Anmälan om att ge kurser inom utbildningen som enstaka kurser får göras om det finns tomma platser i en omgång efter ordinarie intag. Vid anmälan behöver vi få uppgifter om vilka kurser som kan komma ifråga för antagning av studerande. Ett ledningsgruppsprotokoll bör bifogas där beslut har tagits om vilka kurser som kan ges som enstaka kurser, och i vilken omfattning detta kan ske utan att det påverkar utbildningens kvalitet. Om extra kurstillfällen tillkommer meddelas dessa separat.

När det gäller studiedokumentation så ska studerande på enstaka kurser kunna erhålla ett utbildningsbevis för genomförda kurser.

Kontakta oss på MYH om du vill anmäla enstaka kurser, du når oss på MYH via vår växel 010-2090100 eller via mail info@myh.se.


FAQ gällande enstaka kurser

Vi har fått in ett antal frågor från er som är YH-anordnare kring bland annat CSN och uppföljning, vi återkommer med svar på dessa frågor i en FAQ här på myh.se så snart det är möjligt.