Fördjupad information om årets ansökningsomgång för YH

Idag presenterar myndigheten statistik över hur årets 1 207 inkomna ansökningar om att bedriva yrkeshögskoleutbildning (YH) fördelar sig över utbildningsområdena. Statistiken är inte jämförbar med tidigare år.

När årets ansökningsomgång stängde den 6 september 2017 hade myndigheten fått 1 207 ansökningar. I år kunde man ansöka om fler starter och därmed också fler platser per utbildning än tidigare. Hur många starter en utbildningsanordnare valt att ansöka om varierar, men det maximala antalet man kunnat ansöka om är fem starter. Förändringen är en konsekvens av att vi nu implementerar de regelförändringar som riksdagen beslutade om i våras när det gäller YH. Detta påverkar möjligheten att jämföra inkomna ansökningar i årets ansökningsomgång med tidigare år, då utbildningarna bara hade möjlighet att beviljas två omgångar.

Kvalitet och behov styr antal beviljade omgångar

I årets ansökningsomgång kan myndigheten komma att bevilja ett mindre antal utbildningsomgångar än det antal som man ansökt om. Detta gäller huvudsakligen de anordnare som sökt om fyra eller fem omgångar, men även de som ansökt om färre starter kan komma att påverkas.

I ansökningsbedömningen är det de utbildningar som tydligt beskriver ett konkret och långsiktigt arbetsmarknadsbehov, och som håller mycket hög kvalitet, som kommer beviljas fyra eller fem omgångar. En eventuell minskning av antalet utbildningsomgångar meddelas anordnaren i samband med att besluten blir offentliga. 

Mer om förändringarna inom yrkeshögskolan

Inkomna ansökningar 2017 sorterade utifrån län och kommun

Inkomna ansökningar 2017 sorterade utifrån utbildningsområde och utbildningsnamn