Förenklad rapportering av YH-studerande

Foto: AGoodId

I slutet av augusti planerar vi att göra en förändring på Mina sidor som förenklar rapporteringen av studerande vid en yrkeshögskoleutbildning.

Uppgifterna ni registrerar i Hantera studiedokumentation om studerande, studieavbrott och uppehåll kommer då att föras över till studerandelistan i Hantera beviljad utbildning och ligga till grund för underlaget vid rekvirering av statsbidrag.

Inför förändringen är det bra om ni kontrollerar att uppgifterna i Hantera studiedokumentation är uppdaterade, ser över era roller och behörigheter på Mina sidor samt rutinerna för att hantera studieuppehåll och studieavbrott.

Mer information kommer i augusti.