Handbok för tillträde till yrkeshögskolan – Upplaga 2

Idag publicerar Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH) en reviderad version av Handbok för tillträde – upplaga 2.

Handboken är uppdaterad utifrån de förändringar som skett i regelverket under det senaste året och som påverkar tillträdesprocessen inom yrkeshögskolan. Några av dessa förändringar finns under de här rubrikerna i förordning (2009:130) om yrkeshögskolan;

  • Behörighet i övrigt
  • Urval

Dessutom finns nu också möjlighet att anordna enstaka kurs och behörighetsgivande förutbildning, varav den senare regleras i en egen förordning (2017:13) om behörighetsgivande förutbildning inom yrkeshögskolan.

Mer information

Tillträde till yrkeshögskoleutbildningar

Handbok för tillträde till yrkeshögskolan

Reell kompetens och validering

Parallellt med arbetet att revidera handboken för tillträde håller myndigheten också på att uppdatera informationen om reell kompetens och validering samt även revidera stödmaterial för bedömning av reell kompetens. Detta kommer inom kort att publiceras på myh.se och på Mina sidor.