Höstens inledande tillsyner rör främst helt nya utbildningar

81 utbildningar inom yrkeshögskolan med start hösten 2017 har valts ut för inledande tillsyn.

Det handlar främst om utbildningar som är helt nya inom yrkeshögskolan eller de som inte tidigare fått en tillsyn, men även andra utbildningar kan omfattas.

Du som ansvarar för en utbildning som blivit utvald för inledande tillsyn kommer att få information via e-post inom kort. Informationen omfattar bland annat hur ni kan förbereda er inför tillsynen och vilket underlag som vi kommer att efterfråga.

Utöver de planerade tillsynerna kan fler utbildningar komma ifråga för granskning. Berörda kommer i så fall att informeras i god tid.

Har du frågor och funderingar som rör tillsynerna är du välkommen att kontakta Rafal Tomaszewski, enhetschef, via e-post enligt principen fornamn.efternamn@myh.se eller telefon 010-209 01 46.

Lista över utvalda utbildningar för inledande tillsyn hösten 2017