Kurs i validering för dig som arbetar som anordnare inom YH

Kursen ges av Linköpings universitet och Linnéuniversitetet och riktar sig bland annat till dig som arbetar som anordnare inom YH.

Kursen syftar till att ge kunskap om och perspektiv på validering av vuxnas kunskap och kompetens, vilket även ger deltagarna förutsättningar att utveckla arbetet med validering i praktiken. Kursen kommer att utgå från såväl konkreta exempel på validering som relevanta teoretiska perspektiv som bidrar till förståelse och reflektion i relation till valideringspraktiken.

Dialog om kursstart förs även med Högskolan i Gävle.

Kursinformation hittar du på Linköpings universitets och Linnéuniversitetets hemsidor.