Kvalitetskriterium om jämställdhet, mångfald och likabehandling testas under hösten

Foto: Lars Owesson

Ett nytt kvalitetskriterium om jämställdhet, mångfald och likabehandling, för granskning av yrkeshögskoleutbildningar, håller på att tas fram på myndigheten.

Ett medvetet arbetssätt runt frågor om jämställdhet, mångfald och likabehandling har till syfte att skapa bättre förutsättningar för fler personer att ta del av en utbildning.

Målet är att inga studerande ska uppleva brister i värdegrunden under sin utbildning, samtidigt som vi vill riva hinder och skapa en breddad syn på rekrytering. På så vis kan arbetslivet undvika att gå miste om talanger, som annars kanske hade hoppat av eller inte sökt sig till en utbildning alls.

Det nya kriteriet ska testas under höstens granskningar där utbildningsanordnarna ges möjlighet att lämna synpunkter. Kvalitetskriteriet om jämställdhet, mångfald och likabehandling blir det tolfte i ordningen och ska ligga under granskningsområdet ”kvalitetsarbete”.