Lär dig mer om YH, validering och SeQF

Nu finns en första delkurs tillgänglig för dig som vill fördjupa dig i hur validering och SeQF fungerar inom YH.

Myndigheten för yrkeshögskolan utvecklar nu ett nytt stödmaterial för utbildningsanordnare inom yrkeshögskolan (YH), och andra intressenter inom området validering och SeQF. I vår första informationsserie ”Rätt kompetens i rätt tid” kommer vi att beskriva kompetensförsörjning genom eftergymnasial yrkeskompetens med hjälp av YH, validering inom YH och olika EU-verktyg såsom SeQF.

Vi öppnar nu upp delkursen ”Kvalifikationer och SeQF för YH – de grundläggande begreppen”, som är den första av fem planerade delkurser i den här informationsserien. Den är utvecklad i Learnifier som är en extern e-learningplattform, som användare kan du starta kursen efter en självregistrering via länken nedan. Kurserna bygger på animerade PowerPoint-filmer med berättarröst.

Har du frågor, kontakta webbredaktionen@myh.se.

Länk till kursen