Ny rutin för rapportering av YH-studerande - Myndigheten för yrkeshögskolan

Ny rutin för rapportering av YH-studerande

Foto: AGoodID

Tisdagen den 22 augusti kommer vi att genomföra de tidigare aviserade förändringarna på Mina sidor som förenklar rapporteringen av studerande vid en yrkeshögskoleutbildning.

Syftet med förändringen är att underlätta arbetet på Mina sidor och att förbättra kvaliteten på uppgifterna. Uppgifterna ni registrerar i Hantera studiedokumentation om studerande, studieavbrott och uppehåll kommer då att föras över till studerandelistan i Hantera beviljad utbildning och ligga till grund för underlaget vid rekvirering av statsbidrag.

Vill du veta mer om detaljerna i förändringarna kan du läsa mer på Mina sidor här.

En ny version av Handbok för administration av yrkeshögskoleutbildning hittar du här.