Ny vägledning för ledningsgruppsarbete

Foto: Scandinav

Nu finns ett nytt faktablad med vägledning för ledningsgruppsarbete inom yrkeshögskolan. Faktabladet ersätter den skrift som tidigare fanns i serien "Myndighetens syn på".

Ledningsgruppen är det forum där det utvecklande och strategiska arbetet är tänkt att samlas för en utbildning. Genom sin sammansättning av olika representanter kan utbildningar genom brytningen av dessa olika perspektiv ges möjlighet till en dynamisk utveckling och styrning. 

Ladda hem faktabladet med vägledning för ledningsgruppsarbetet här